PALVELUT JA HINNASTO

Psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Yhteistyösuhteessa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla, on suuri merkitys terapiassa. Terapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista.

HINNAT:

 • yksilöterapia 45 min 67 €
 • yksilöterapia 60 min 80 €

Kela korvaa nuorille ja aikuisille (16-67 vuotiaat) yksilöterapiaan tuleville 57,60 €/krt.

Työnohjaus

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa keskitytään tavoitteisiin ja tulevaisuuteen. Työnohjauksessa hyödynnetään työyhteisön ja yksilön voimavaroja suunniteltaessa toimivampia ratkaisuja. Tavoitteena voi olla myös työn ilon ja hyvän työvireen löytyminen ja ylläpitäminen.

HINNAT:

 • yksilötyönohjaus 45 min 70 €
 • yksilötyönohjaus 90 min 130 €
 • ryhmätyönohjaus 90 min 280 €

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on tavoitteellista toimintaa, jossa valmentajan tehtävänä on tukea valmennettavan oppimista. Valmentaja auttaa voimavarojen ja vahvuuksien löytämisessä sekä niiden hyödyntämisessä. Valmennus sopii erinomaisesti muutostilanteisiin tai tilanteisiin, kun suunta tuntuu olevan hukassa.

HINNAT:

 • yksi tapaamiskerta 60 min 65 €
 • kolme tapaamiskertaa 180 €

Konfliktin selvittely

Työyhteisöjen konfliktit liittyvät usein muutos- ja kriisitilanteisiin, yksilölähtöisiin haasteisiin, yhteisön työuupumukseen ja kärjistyneisiin ristiriitoihin. Konfliktin selvittelyssä kuullaan osapuolia tasavertaisesti ja tehdään kaikkien hyväksymä sopimus, jonka noudattamiseen osapuolet sitoutuvat.

HINNAT:

 • Sopimuksen mukaan

Viiden pisteen Nada korva-akupunktiohoidot

Korva-akupunktiohoitoa käytetään päihdehoidossa akuuttien vieroitusoireiden hoidossa sekä raittiutta ylläpitävissä terapioissa tukihoitona. Se on käytössä myös unettomuuden, post-traumaattisen stressin ja kriisitilanteissa ahdistuksen lievittämisen keinona.

HINNAT:

 • 60 min 50 €

Laatuun liittyvät konsultoinnit

HINNAT:

 • Sopimuksen mukaan

Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen

Työyhteisössä työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen ovat koko työyhteisön vastuulla. Työnantaja, esimiehet ja työntekijät tekevät ylläpito- tai kehittämissuunnitelmat yhteistyössä ja ne koskettavat koko työyhteisöä. Kaikille työyhteisön jäsenille tehdään kirjallinen kysely työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä työnohjaajan johdolla. Kyselyyn vastataan yhteisessä tilaisuudessa ja aikaa vastaamiseen on 30 minuuttia. Vaihtoehtoisesti kyselyyn voi vastata muulloin työaikana ja postittaa vastauksen työnohjaajalle määräpäivään mennessä joko kootusti tai jokainen työntekijä erikseen. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Palautetta varten työyhteisö kootaan yhteen ja kokoontuminen kestää 1,5 tuntia. Työnohjaajan johdolla ensimmäisessä tapaamisessa työyhteisö laatii erillisten raja-arvojen perusteella kehittämis- tai ylläpitosuunnitelman aikatauluineen kolmesta valitsemastaan kohteesta. Työyhteisö valitsee keskuudestaan suunnitelmien vastuuhenkilöt ja tarvittaessa työnohjaaja on mukana seuraamassa suunnitelmien toteutumista erillisen sopimuksen mukaan.

HINNAT:

 • 280 € sisältäen
  • kyselyn tekeminen yhteisessä tilaisuudessa, kesto 30 minuuttia
  • koonti vastauksista
  • palautteen antaminen ja ylläpito- tai kehittämissuunnitelmien tekeminen yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa yhteisessä tilaisuudessa, kesto 1,5 tuntia